Please visit our booking page or get in touch:

01267 253 355

07964 564 939

dominic@rhiwiau.cymru

Blog

Sylwadau? Croeso!

Er fod e wedi cymryd amser mae’r wefan hon yn gyffredinol, a’r tudalennau blog hyn yn arbennig, wedi bod yn newid a (gobeithio) gwella. Mae croeso o hyn ymlaen i ddarllenwyr ac ymwelwyr i’r safle hon ddweud ei ddweud a mae system o Bostio Sylwadau wedi’i gynnwys yma am y tro cyntaf ar waelod y […]

4 Mawrth 2024

Plu a phigau

Mae Adar Sir Gaerfyrddin newydd ddod. Llyfryn blynyddol o gofnodion y Carmarthenshire Bird Club yn hytrach na haid o’r creaduriaid pluog – yr hyn a welwyd yn ystod 2021-2 yn y sir. O ddiddordeb i ni yn Rhiwiau, mae Cigydd Bengoch ar ein comin agosaf uwchben y tŷ – Mynydd ystyfflau carn. Wel, oedd Cigydd […]

31 Hydref 2022

Sgrifen cyntaf  

I ddechrau’r blogs’ma – diolch o galon i rywun arbennig iawn – sef George, a wnaeth gymaint wrth sefydlu’r wefan hon – yn deall y gofynion arbennig – bod yn ddwyieithog, syml, diddorol a defynyddiol. Gobeithio bod ni wedi llwyddo i raddau. Er bod nhw’n cynnig dewis enfawr i’r defnyddiwr, mae pob un o’r sianelau […]

22 Medi 2022