Please visit our booking page or get in touch:

01267 253 355

07964 564 939

dominic@rhiwiau.cymru

Bwcio

Gwirio argaeledd

I wirio argaeledd gallwch:

Fe ddown yn ôl atoch cyn gynted ag sy’n bosib i gadarnhau bod lle ar gael i chi

Faint byddwch yn dalu

Calendr a ffurflen gyswllt

Yn y ffurflen isod, dewiswch ddyddiad eich nos gyntaf hyd at ddyddiad eich nos olaf – lleiafswm o dair nos. Dangoswch y nifer o ymwelwyr yn y ddewislen briodol, a siario unrhyw wybodaeth berthnasol am eich ymweliad yn y blwch manylion. Dyma’r lle i chi ddweud hefyd ydych chi yn meddwl am ddod â chi gyda chi.

Polisïau talu a chanslo

Archeb heb fod yn ad-daladwy – rhaid i chi dalu, os gwelwch yn dda, o fewn 48 awr o dderbyn yr anfoneb fydd yn gadarnhad bod stafell ar gael i chi. Mae’r cyfnod hwn yn fodd i chi gadarnhaungydag eraill yn eich grŵp bod chi moyn dod neu i newid eich meddwl. Ar ôl talu does dim ad-daliad.

Archeb ad-daladwy – mae opsiwn i chi dalu blaendal o 50% o’r cyfanswm. Dylech chi dalu hwn o fewn 5 diwrnod o dderbyn ebost anfoneb fydd yn gadarnhad i chi bod stafell ar gael. Dyw eich bwcio ddim yn bendant nes i ni dderbyn eich taliad/blaendal. Mae eich taliad yn ad-ddaliadwy hyd at 14 diwrnod cyn y dyddiad byddwch chi’n cyrraedd – a’r balans – gweddill y cyfanswm – yn ddaladwy hefyd ar y diwrnod hwn.

Sut i dalu

Pan fyddwch yn archebu byddwn yn anfon anfoneb atoch i’ch cyferiad ebost.