Please visit our booking page or get in touch:

01267 253 355

07964 564 939

dominic@rhiwiau.cymru

Oriel lluniau

Rhiwiau – amser maith yn ôl

Map o 1801 yn dangos enwau caeau a chnydau’r fferm o 80 erw

Rhiwiau a’r fro

Mae’r lluniau isod i gyd yn dangos yr ardal agosaf i’r llety – yn edrych mas ym mhob cyfeiriad.

Tua’r gorllewin – Rhiwiau yn ganol/chwith
Dros y cwm tua’r gogledd – ac hofrenydd sy’n digwydd mynd heibio

Byd natur cyfagos yn yr haf

Tegeirian yn y cae uwchben y tŷ

Llystyfiant yr haf yn nghors Pyllau cochion agos

Broga yn y gors

0
Beth ydych chi'n feddwl/please let us know what you think.x
()
x